Menu Zavrieť

TERAPEUTKA TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

Mgr. LUCIA JELÍNKOVÁ

„Nájsť skutočnú príčinu choroby je veľkým umením terapeuta, len racionálna analýza získaných dát od pacienta je žiaľ často nepostačujúca. Musíme vedieť čítať medzi riadkami, všímať si reč tela a nepodceniť psychosomatiku, až vtedy nájdeme správnu cestu, ktorú vieme pacientovi ukázať a pomôcť mu na ňu vstúpiť.“ 

ArrowArrow
Slider

MOJA CESTA K ČÍNSKEJ MEDICÍNE

V mojich 21 rokoch som počas leta ochorela na chrípku, po ktorej sa mi takmer po celom tele objavil ekzém. Pri návšteve kožného lekára som sa dozvedela aspoň pre mňa šokujúcu informáciu, na otázku prečo sa mi spravil práve teraz na koži zápal som dostala odpoveď – ,,nevieme, v súčasnosti nepoznáme 90% príčin kožných ochorení“Liečbu kortikoidmi som odmietla a začala som hľadať iné možnosti liečby, ktoré budú zamerané na riešenie príčiny chorôb a nie len ošetrenie symptómov ako v mojom prípade. O pár dní som už bola v ordinácii tradičnej čínskej medicíny, kde mi bol vysvetlený mechanizmus čistenia vnútorného ,,Re“ teda horka po chorobe cez perifériu (kožu). Po niekoľkých akupunktúrach a bylinnej liečbe nebolo po ekzéme ani stopy. Vtedy nastal v mojom živote zlomový moment a rozhodla som sa naplno venovať čínskej medicíne.

V roku 2014 som ukončila 3,5 ročné štúdium na pražskej škole čínskej medicíny TCM Institut, ktoré bolo zamerané na diagnostiku, fytoterapiu, akupunktúru, bankovanie, moxovanie, dietetiku a západnú medicínu. V tom istom roku som si otvorila aj svoju vlastnú prax. V rámci postgraduálneho štúdia som absolvovala kurz omladzovacích techník tváre, ktorým sa venujem dodnes najmä pri ošetrení vrások. V mojej praxi sa nevyhýbam ani psychiatrickým ochoreniam ako sú napr. úzkostné stavy, panická porucha, bulímia či depresia. Cennou skúsenosťou bolo pre mňa aj nadobudnutie zručností v oblasti akupresúry ucha pretože ako samostatná terapia je to výborný doplnok k celostnej liečbe.

Moje pracovné skúsenosti dopĺňa aj pôsobenie na klinike celostnej medicíny – tri roky som pracovala ako terapeutka TČM na klinike Medante v Bratislave, kde sme spolu s celým rehabilitačným tímom riešili komplexne zdravotné problémy pacientov. 

STÁŽE V PEKINGU

Jedným z mojich najväčších prínosov bola dvojmesačná stáž na Pekingskom výskumnom ústave TČM (2015, 2016) v spolupráci a návšteve Qindao, Nanjing a Shanghai TCM Hospital, kde sa mi podarilo získať ako terapeutke štipendium. Mala som možnosť získať poznatky od renomovaných lekárov a zažiť niekoľkomesačnú prax v štyroch čínskych nemocniciach. Stáž bola zameraná na teóriu a diagnostiku TČM, fytoterapiu, gynekológiu, traumatológiu, starostlivosť o matku a dieťa, liečbu pohybového aparátu, obezity a systémových autoimunitných ochorení. Čína je z môjho pohľadu vzácnym príkladom toho, ako efektívne a symbioticky dokáže fungovať moderná západná medicína s tradičnou čínskou medicínou v rámci poskytovania štandardnej zdravotnej starostlivosti. V októbri 2018 som absolvovala trojtýždňovú stáž tematicky zameranú na integráciu západnej a čínskej medicíny a jej potenciál pre využitie ako štandartnej zdravotnej starostlivosti. 

Slider

CERTIFIKÁTY A DIPLOMY


Diplom – Tradiční čínská medicína

TČM Institut, (2011-2014)

Osvedčenie – Gynekologie, vybrané kapitoly z Fu Ke 

TČM Institut, (2018) 

Ceftifikát – Študijný pobyt v Číne

International training workshop on the development of TCM in clinical practice, Institute of Basic Research in Clinical Medicine, China Academy od Chinese Medical Sciences, Beijing, (2018)

Diplom – Praktický tréning zručností TČM, študijný pobyt v Číne

China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, (2016)

Certifikát – Bi Zheng – ochorenia pohybovej sústavy

TČM Institut, (2016)

Diplom – Praktický tréning zručností TČM, študijný pobyt v Číne

China academy of Chinese Medical Sciences, Beijing, (2015)

Certifikát – Akupunktúra ucha I, II 

Lóngmen škola tradiční čínské medicíny (MUDr. Michal Strnád, 2015) 

Osvedčenie – Liečba parazitárnych ochorení Gu Zheng Gui Zheng

TČM Institut, (2018)

Certifikát – Omladzovacie techniky tváre tradičnou čínskou medicínou

TČM Institut, (2014)

Osvedčenie – Liečba štítnej žľazy a prostaty

TČM Institut, (2015)

Osvedčenie – Mezinárodní klasifikace nemocí dle WHO 

TČM Institut, (2019)

SPOLUPRÁCA

Balko_Monika

Ing. MONIKA BALKO

Výživový poradca

tel.: 0903 247 198

Marek Zajac

Emočný terapeut

tel.: 0903 268 261

Rybarova_Veronika

Mgr. VERONIKA RYBÁROVÁ

Fyzioterapeut / Rehabilica

tel.: 0948 684 854

Ing. MONIKA BALKO

Výživový poradca

– zameranie na čínsku medicínu –

tel.: 0903 247 198

Marek Zajac

Emočný terapeut

tel.: 0903 268 261

Mgr. VERONIKA RYBÁROVÁ

Fyzioterapeut / Rehabilica

tel.: 0948 684 854